New Holland Agriculture
web_banner8
web_banner11
PE_Pracuj se stroji
web_banner1
web_banner2
web_banner3
web_banner4
web_banner5
web_banner6
web_banner7
web_banner9
web_banner10

eAgrotec.cz úvodní stránka > Servis > Technická podpora

Technická podpora

AGROTEC a.s., z titulu výhradního dovozce zemědělských strojů značky NEW HOLLAND pro Českou republiku poskytuje svým zákazníkům ucelený komplex služeb, který není zaměřen pouze na prodej moderní zemědělské techniky, která svou kvalitou a použitím vyspělých technologií předčí požadavky i těch nejnáročnějších uživatelů, ale také klade velký důraz na technickou podporu a profesionální úroveň rozsáhlé sítě autorizovaných servisních středisek. Toto je jedním z hlavních úkolů pracovníků technického servisu, neboť právě servisní střediska zajišťují každodenní bezproblémový provoz Vašich strojů, ale také prvotní zaškolení nových zákazníků či doškolení profesionálních uživatelů strojů New Holland.

S New Holland získáte silné zázemí autorizovaných servisních středisek, které pokrývají celé území České republiky. Náš profesionální tým pracovníků technického servisu úzce spolupracuje s centrálou New Holland Technical Service Europe a klade přísné požadavky na udělení certifikátu autorizovaného servisního střediska, kdy každé z nich prochází každoročně hodnocením a následnou klasifikací dle výrobcem daných kritérií obsažených v New Holland Dealer Standard Manual. Všechna střediska splňují kritéria, jež jsou pro kvalitní servisní zázemí nezbytná: technické vybavení dílen, dostatečný počet servisních vozidel, proškolení servisních mechaniků včetně jejich certifikace, vybavení elektronickými diagnostickými systémy (EST & DATAR Scope) a mobilní připojení pro plné využití databáze technických informací výrobce (ASIST) a (PLM). Servisní činnost všech autorizovaných středisek vychází z výrobcem stanovených metodik nazvaných Customer Product Delivery Process a Service Clinic Program což plošně zaručuje všem zákazníkům stejnou úroveň poskytovaných servisních služeb a servisních postupů. Technický servis AGROTEC a.s. je jedním z hlavních garantů projektu Top Servis.

Vysvětlení pojmů:

New Holland Dealer Standard Manual - Kodex kritérií, které musí splňovat autorizované prodejně servisní středisko zastupující značku New Holland.

Customer Product Delivery Process - Komplexnímanuál servisních postupů a jednotlivých úkonů pro jednotné uvedení strojů New Holland do provozu a následné servisní péče o ně.

Service Clinic Program – Výrobcem doporučené servisní úkony při provádění předsezónních a posezónních prohlídkách a opravách strojů New Holland.

Top Servis – Garance mobility stroje a nadstandardních zákaznických služeb nejenom z oblasti servisu přes asistenční centrum pro mimořádné události.

PLM Servis - Poskytuje podrobné informace o produktech precizního zemědělství a navigace New Holland. Webové stránky PLM (http://www.newholland.com/plm/) poskytují své služby zákazníkům New Holland, kteří mají zakoupené PLM produkty a příslušenství.

ASIST

Intranetový přístup do databáze technické dokumentace výrobce. Databáze ASIST poskytuje dokonalou informovanost o prováděných změnách produktů, modernizovaných funkcích strojů, souhrn všech servisních bulletinů a instruktážních pokynů pro diagnostiku a opravy strojů. ASIST portál je přístupný všem oprávněným servisním technikům a představuje ucelený informační systém, který je dostupný 24 hodin denně, 365 dní v roce všude tam, kde se dá připojit na internet. Prostřednictvím ASISTU probíhá také přímá komunikace s konstrukčním a technickým oddělením firmy New Holland.

EST

Elektronický diagnostický systém používaný prostřednictvím přenosného počítače je dnes neodmyslitelnou součástí profesionálního přístupu každého servisního mechanika. Ve světě elektroniky a počítačových technologií nám tyto systémy umožňují provádět rychlou diagnostiku závad, testování důležitých systémů, konfiguraci stroje a aktualizaci softwaru řídící jednotky pro doplnění nových funkcí. Komunikace mezi EST (notebook) a strojem probíhá prostřednictvím datové sběrnice CAN BUS.

DATAR Scope

Nový diagnostický tester elektronických systémů nové generace splňuje nejširší požadavky diagnostiky v kategorii univerzálních „mimopalubních“ testerů. Disponuje špičkovou měřicí technikou s USB propojením do diagnostického systému EST, má integrovaný dvoukanálový multimetr pro měření napětí, odporu a proudu i dvoukanálový osciloskop pro měření napěťových a proudových signálů snímačů či akčních členů. Dále umožní kontrolu tlaku a průtoku hydraulického oleje. Součástí tohoto přístroje je diagnostický software, který je plně integrován do diagnostického systému EST.

Užitečné odkazy Přihlásit k newsletteru Foto a video galerie Diskusní fórum

cs sk