New Holland Agriculture

eAgrotec.cz úvodní stránka > O nás > Clean Energy Leader

Clean Energy Leader

 

životní prostředí

Všichni výrobci v současné době vyvíjí k motorům taková řešení, která vyhovují přísným emisním limitům Tier 4A. New Holland přichází v zemědělských strojích s opravdovou špičkou v oboru spalovacích motorů, které jsou zcela ohleduplné vůči životnímu prostředí během jejich celé životnosti.

 

New Holland je šetrný k prostředí

PROHLÁŠENÍ NEW HOLLAND


Proč tolik povyku? Každý z nás se přiklání ke kvalitnímu životu, my všichni potřebujeme dýchat čistý vzduch. Vyrůstající populace, urbanizační a klimatické změny nám tuto skutečnost poněkud komplikují a vláda po celém světě se pokouší tyto vzniklé situace řešit. Emise zemědělských strojů jsou možná nižší v porovnání s produkcí emisí na hlavních silnicích. Nicméně New Holland se zavázal ke snižování produkce těchto škodlivých látek.

HISTORIE EMISNÍCH LIMITŮ


V roce 1996 byla prvně uvedena emisní norma Tier 1. Od té doby došlo ke snížení oxidu dusíku (NOx) a pevných částic (PM) o 60 %. S uvedením v platnost normy Tier 4A v roce 2011 budou dále sníženy pevné částice (PM) o 90 % a oxid dusíku (NOx) o 50 %. Tyto toxické substance jsou produkovány během spalovacího procesu a mohou škodlivě ovlivnit životní prostředí a lidské zdraví. Ale řekněme si o tom něco více.

NOx: oxid dusíku je produkován během vysokých teplot při spalovacím procesu motoru. Jedná se o oxid dusíku, který způsobuje kyselé deště a poškození ozónové vrstvy.

PM: pevné částice jsou vytvářeny z jemných karbonových částic a dalších jedovatých látek, které jsou vytvářeny v průběhu nedokonalého spalování paliva během spalovacího procesu. Všeobecně, když je motor studený.

100x LEPŠÍ NEŽ ZA POSLEDNÍCH 10 LET


Za posledních deset let snížil New Holland stonásobně emise, aby zlepšil život zemědělcům a jejich rodinám. V dnešní době můžete provozovat traktor s emisní normou Tier 4A 100 dní a vyprodukujete stejné množství emisí, jako vyprodukuje traktor s emisní normou Tier 1 za 1 den.

emise

NÁŠ PARTNER

POHANĚNO FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES


New Holland není pouze jediný, kdo se zabývá technologií Tier 4A. Využívá zkušeností z oddělení vývoje motorů svého koncernového partnera Fiat PowerTrain Technologies (FPT).

Průkopnici: Fiat vyvinul technologii vstřikování paliva Common Rail v roce 1980 a masově ji rozšířil v automobilech Alfa Romeo 156 v roce 1997. Byli jedni z prvních, kdo představil motory se vstřikováním Common Rail v zemědělských strojích. Průkopníci. Stále.

Čistota: Automobily společnosti Fiat Group mají ze všech výrobců motorů nejnižší emise CO2, v porovnání se všemi evropskými výrobci automobilů. Čistota. Všude.

emise CO2

Důkaz: FPT prozatím vyprodukovala přes 150 000 motorů SCR během posledních 5-ti let pro dopravní průmysl. Spolehlivost. Potvrzeno. Nakonec objevit to mohou pouze ti, kteří to vymýšleli.

Navštivte webové stránky FPT Industrial, kde se dozvíte více informací.

TECHNOLOGIE

MÁME SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU SITUACI


New Holland představil dvě rozdílná řešení založená na konkrétních výhodách: Selektivní katalytická redukce (SCR) a Recirkulace ochlazených výfukových plynů (CEGR). Proč? Zemědělské stroje New Holland nejsou ochotny akceptovat jednu ,,běžnou" technologii pro všechny bez rozdílu. Jsme mnohem dál. Jsme zavázání poskytnout nejvhodnější dostupnou technologii spalovacího motoru, abychom snížili Vaše provozní náklady a zvýšili Vaši produktivitu. To znamená, že se zvolí takové řešení, které bude přesně ušité na míru každému vašemu stroji. Nakonec nejsou dvě stejná hospodářství, tak jako nejsou dva stejné zemědělské stroje.

dvě rozdílná řešení

Technologie CEGR vyžaduje před vlastní recirkulací další chladič pro ochlazení části výfukových zplodin. Vysoce výkonné a velkoobjemové motory vyprodukují velké množství horkých výfukových zplodin, kdy je zapotřebí velkoobjemových chladičů.

Sekce A. SCR představuje přirozenou volbu pro stroje přesahující výkon 75 kW (100 hp). Proč? Protože snižuje požadavky chlazení a zároveň zajišťuje garantovaný výstupní výkon a efektivitu paliva.

Sekce B. CEGR je vhodné řešení pro malé traktory s nízkým výkonem a nízkou výhřevností, kde jsou nižší požadavky na chlazení.

VÁŠ PRŮVODCE PRO CEGR


Technologie CEGR se používá u traktorů s nízkými výkony z důvodu nízkých požadavků na chlazení. Celá technologie je elegantně zapasována do motorového prostoru, stejně tak jako je tomu u malých osobních automobilů. Proto je to vhodné i pro malé traktory. Jedná se o snižování NOx ve výfukových plynech řízenou recirkulací ochlazených výfukových plynů zpět do spalovacího prostoru. Dále dochází k eliminaci pevných částic (PM) z výfukových plynů za použití filtru pevných částic. Filtr pevných částic výfukové plyny vyčistí před jejich vypuštěním do atmosféry.

DOBRÉ VĚCI ZAČÍNAJÍ U MALÉHO PROVEDENÍ


Dobré věci mohou začínat u malého provedení a toto řešení zajistí kompaktní traktor kompaktním. Jedná se o řešení, které přesně zapadá do stávajícího provedení, aby byla zajištěna optimální manévrovatelnost a všestrannost.

VÁŠ PRŮVODCE PRO SCR


SCR, Selektivní katalytická redukce, používá katalyzátor pro eliminaci NOx z výfukových plynů, tedy jejich přetransformování na neškodný dusík a vodu, které se běžně vyskytují v atmosféře. Aby bylo možné tuto reakci zajistit, používá se systém vstřikování roztoku DEF/AdBlue (netoxická a bezbarvá směs vody a močoviny) do výfukového potrubí. Celý systém je řízen řídící jednotkou DCU, která používá senzor pro sledování výfukových plynů. DCU se získaných informací vypočítá potřebné množství roztoku močoviny DEF/AdBlue, které bude zapotřebí vstřiknout do výfukového potrubí. Díky technologii, která neřeší emise přímo ve spalovacím prostoru, ale až ve výfukovém potrubí, dokáží vývojoví inženýři optimalizovat vlastní proces spalování a snížit tak množství pevných částic PM. Chcete víc? Co třeba garance vynikající výkonnosti díky funkci řízeného výkonu motoru Engine Power Management.

Engine Power Management

VÝHODY TECHNOLOGIE SCR

DÝCHÁNÍ SVĚŽÍHO ČISTÉHO VZDUCHU


Motory s technologií SCR ,,dýchají" čerství a čistý vzduch plný kyslíku, na místo znečištěného horkého recirkulovaného ,,smogu", aby zajistily optimální podmínky spalování. Výsledek: zvýšení maximálního výkonu o 7 % a zvýšení kroutícího momentu o 13 %. Úžasný výkon. Mimořádná produktivita.

ŘÍZENÍ VÝKONU


Řízení výkonu motoru (EPM) umožňuje nastavit výkon motoru dle aktuálních pracovních podmínek. Výhodou technologie motoru SCR je řízení výkonu motoru EPM, který naroste až o 41 k, pro zlepšení výkonnosti a účinnosti paliva ve všech situacích. Inteligentní výkon. Čistý a jednoduchý.

řízení výkonu motoru EPM

VYJÍMEČNÁ ÚSPORA PALIVA


Modelová řada T7000 byla svými uživateli určena jako srovnávací. Optimální spalovací proces s technologií Tier 4A představuje generaci s efektivním výkonem. V porovnání mezi motory Tier 4A SCR s Tier 3 EGR je snížena spotřeba až o 10 % díky nekompromisnímu procesu hoření ve spalovacím prostoru. Dokonalý výkon. Vyšší účinnost.

NEUVĚŘITELNÉ ÚSPORY


traktor s technologií CEGR

Palivo není jediné, jehož spotřeba je s použitím technologii SCR snížena. Motory s technologií CEGR vyžadují mnohem častější provádění výměny motorového oleje z důvodu velkého množství recirkulovaných výfukových plynů. Na určitých modelech může být zvýšen servisní interval až o 100 %, zatímco technologie SCR Vám výrazně sníží provozní náklady. Tyto úspory jsou reálné, jsou již po odečtení výdajů za nákup roztoku močoviny DEF/AdBlue. Zůstane Vám více peněz.

 

PROVĚŘENÁ SPOLEHLIVOST


motory s technologií SCR

S více než 150 000 vyrobenými motory s technologií SCR ví FPT více o spolehlivosti motorů. Moderní technologie SCR s vůdčím postavením ve své třídě byla vyvíjena a testována v nákladní dopravě přes více než 5 let. FPT představuje s technologií SCR špičku ve svém oboru a je mezinárodně uznávaná pro její technické řešení. Takto prověřená technologie Vám poskytne opravdový klid na duši: Váš traktor nebo sklízecí stroj je neustále připraven, jakmile jste připraveni vy sami, přičemž si můžete užívat dlouhé servisní intervaly New Holland. V krátkosti, FPT a New Holland: navrženo pro život.

 

 

DNEŠNÍ ŘEŠENÍ PRO ZÍTŘEK


Experti odslouhlasili, že technologie SCR bude neocenitelná pro splnění požadavků emisní normy Tier 4B. Co to pro Vás znamená? Nebudete se muset potýkat s novým řešením po dobu několika let. Dále to znamená, že New Holland má vyvinutou technologii pro další generaci zemědělských strojů, které budou v budoucnu znovu určovat efektivitu, komfort s výkonnost dle vašich požadavků.

new holland agriculture

 

ROZTOK MOČOVINY ADBLUE/DEF

CO JE ROZTOK MOČOVINY ADBLUE/DEF


V obou případech se jedná o roztok vody a močoviny, který je přidáván k výfukovým plynům z důvodu plnění emisní normy Tier 4A v technologii SCR pro získání neškodného dusíku a vody. Proč existují dva různé názvy? Celkem jednoduše, kapalina pro výfukové zplodiny u dieselových motorů, lépe známa jako DEF, je používána v Severní Americe, přičemž AdBlue je evropský název pro stejný produkt.

CO PŘEDSTAVUJE ROZTOK MOČOVINY DEF/ADBLUE PRO MŮJ STROJ?


Přidávání roztoku močoviny DEF/AdBlue v žádném případě negativně neovlivní výkon vašeho stroje. Proč? Protože se jedná o technologii vstřikování roztoku močoviny do výfukového potrubí, což znamená, že výkon motoru zůstává na maximální možné úrovni, tak jak u výrobce New Holland očekáváme.

CO ROZTOK MOČOVINY DEF/ADBLUE ZNAMENÁ PRO MĚ?


Pro vás to znamená, že máte více účinný stroj, bez nutnosti vynaložit zvýšené úsilí. Velkou výhodou je ohleduplnost k životnímu prostředí, čímž se stává vítězem v každé situaci. Jak? Systém vstřikování roztoku močoviny DEF/AdBlue byl navržen tak, aby vám nabídl maximum při snadném užití. Přídavná nádrž je umístěna vedle palivové nádrže, aby bylo její doplňování co nejjednodušší. Co víc si můžete přát než naplnit nádrž roztoku močoviny DEF/AdBlue, která vydrží na minimálně dvě palivové nádrže.

BUDU JEDNODUŠE SCHOPEN ZÍSKAT ROZTOK MOČOVINY DEF/ADBLUE?


NH original parts

Odpověď je ANO! Roztok močoviny DEF/AdBlue je dostupný přes sklad náhradních dílů CNH & SERVIS; pro více informací kontaktujte vašeho dealera. Je to málo? Roztok močoviny DEF/AdBlue může být doručen přímo k vám, abyste měli absolutní pohodlí.

USKLADNĚNÍ


Roztok močoviny DEF/AdBlue

Žádný problém. Roztok močoviny DEF/AdBlue můžete uskladnit přímo u vás v kontejnerech o různých velikostech podle vašich potřeb.

 

REFERENCE UŽIVATELŮ

Soubory ke stažení:

Užitečné odkazy Přihlásit k newsletteru Foto a video galerie Diskusní fórum

cs sk