New Holland Agriculture
web_banner8
web_banner11
PE_Pracuj se stroji
web_banner1
web_banner2
web_banner3
web_banner4
web_banner5
web_banner6
web_banner7
web_banner9
web_banner10

eAgrotec.cz úvodní stránka

FOTOSOUTĚŽ: ŽNĚ 2018

ŽNĚ 2018

Pro fanoušky techniky New Holland jsme připravili Fotosoutěž ŽNĚ 2018. Nejúspěšnější soutěžící vyhraje krásnou plyšovou hračku - sklízecí mlátičku CR10.90.

Vyfoťte Váš oblíbený kombajn v akci a soutěžte s námi na facebookovém profilu New Holland Agriculture Czech republic.

Vložte Vaši fotku do komentáře pod příspěvek týkající se fotosoutěže "ŽNĚ 2018", cenu vyhrává soutěžící s největším počtem liků. Sdílejte tedy příspěvek mezi Vaše přátele, ať získáte co nejvyšší počet liků!

 

První kolo soutěže končí 31.7.2018 ve 23:59 hod.,  vítěze oznámíme následující den, druhé kolo soutěže končí 31.8.2018 ve 23:59 hod., vítěze oznámíme následující den.

Přečtěte si úplná pravidla fotosoutěže:

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE

„ŽNĚ 2018“

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže je společnost AGROTEC a.s., Brněnská 74, 691 03 Hustopeče,
IČ: 00544957, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B/138 (dále jen „organizátor“).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž bude probíhat prvním kolem od 10. 7. 2018 do 31. 7. 2018, druhé kolo se bude konat od 21.08.2018 do 31.08.2018 (dále jen „doba konání soutěže“). Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) prostřednictvím facebookového profilu New Holland Agriculture Czech Republic https://www.facebook.com/newhollandagriculture.cz (dále jen FB New Holland).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník soutěže“). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Účastník soutěže uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním a uchováváním údajů: jméno, bydliště/sídlo, IČ, e-mail, telefon obsažených v kontaktním formuláři na výše uvedených stránkách poskytnutých účastníkem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění, za účelem vedení databáze zákazníků, a to pro účely společností koncernu organizátora, a to na dobu tří let. Účastník soutěže dále uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním a uchováváním údajů elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v aktuálním znění, za účelem vedení databáze zákazníků a to pro účely společnosti koncernu organizátora, a to na dobu tří let. Účastník soutěže souhlasí se zasíláním obchodních nabídek a informací. Tyto souhlasy lze kdykoli písemně odvolat.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Předmětem soutěže je fotografie, na které je vyfocena jakákoli sklízecí mlátička výrobce zemědělské techniky New Holland Agriculture na poli(http:// www.newholland.com).
Zapojení do soutěže vzniká umístěním fotografie na český profil FB New Holland. Umístěním fotografie účastník souhlasí s jejím zveřejněním na sociálních sítích AGROTEC Group, webových stránkách společnosti a na akcích organizátora.

5. VÝHERCI
Po skončení soutěže bude oceněn jeden soutěžící, jehož fotografie získala největší počet Liků.

6. VÝHRY
V soutěži se nachází jedna výhra pro každé kolo soutěže:
1. cena – plyšový model sklízecí mlátičky CR10.90, pásová verze

7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ
Výherce bude zveřejněn ve zvláštním příspěvku na FB profilu New Holland Agriculture Czech Republic, přičemž zároveň bude vyzván k zaslání kontaktních údajů vč. adresy, na kterou je možné výhru doručit.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící současně výslovně prohlašují, že kompletně osvobozují Facebook od jakýchkoli závazků z této soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook účtu. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Na účast v soutěži není právní nárok. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.

V Hustopečích dne 10. 7. 2018

 

Při soutěžení přejeme hodně štěstí!

 

Team AGROTEC a.s.

AGROTEC a.s., 10. 7. 2018

ŽNĚ 2018

Soubory ke stažení:

Užitečné odkazy Přihlásit k newsletteru Foto a video galerie Diskusní fórum

cs sk